OPGAVER FOR KUNDEN:

  • Breve til medlemmerne
  • Branding strategi
  • Analyse og præsentation af medlemmernes tilfredshed
  • Lede bestyrelsesseminar

FAF fik hjælp til at udvikle

og prioritere indsatsen

Jeg havde i længere tid hjulpet FAF med at skrive breve til medlemmerne for at opnå deres opbakning til indgåede overenskomster. Jeg havde også lavet et oplæg til en brandingstrategi med det mål at få flere medlemmer.

En dag spurgte sekretariatschefen så, om jeg havde mod på at facilitere et seminar for bestyrelsen og sekretartiatet. Jeg skulle analysere tallene i en tilfredshedsundersøgelse, de havde fået lavet blandt medlemmerne. Ud fra det skulle jeg lave en præsentation for bestyrelsen og lede den efterfølgende beslutningsproces om, hvilke indsatser der skulle prioriteres.

Dagen begyndte kl. 8.30. Da jeg havde præsenteret analysen, interviewede jeg to af bestyrelsesmedlemmerne om, hvad de syntes var vigtigst. Først herefter fik resten lov til at kommentere. Inden middag var bestyrelsen enig om, hvilke udfordringer de skulle finde en løsning på.

Mens bestyrelsen spiste, formulerede jeg et brev til medlemmerne. Her blev kort ridset op, hvilke hovedtræk der var i tilfredshedsundersøgelsen, og hvilke ting bestyrelsen ville arbejde på at forbedre.

Eftermiddagen brugte vi på at udvikle konkrete løsningsforslag på de udvalgte udfordringer. Det skete først i grupper og efterfølgende i plenum.

Det var noget nærmest den mest perfekte afvikling, jeg kunne have håbet på. Fedt! Alle følte sig hørt, inddraget og klædt på.

Niels Birk, tidligere sekretariatschef, Filmarbejderforbundet FAF