Idéudvikling og projekter, der holder retning

Bliv tryg i processen og få sparring, når du skal udvikle idéer eller beskrive et projekt, en strategi, en politik, en handleplan eller en anden større skriftlig opgave. Jeg hjælper jer godt i gang og kan også drive jeres projekt, hvis I har behov for det.

Lone Rubin faciliterer workshops og idéudvikling Lone Rubin planlægger og faciliterer møder og workshops om bæredygtighed

Idéudvikling og workshops


Opnå bedre og mere holdbare projekter via en god proces. Jeg hjælper med at styre en proces med relevante parter, hvor vi får og udvikler idéer og sætter struktur og retning på projektet. Efter forløbet kan jeg være den, der fastholder idéerne og sætter ord på.

Eksempler:

  • Idéudvikling for medarbejderne på et hotel, der ville være mere bæredygtigt.
  • Workshop for et klimaprojekt, hvor 25 repræsentanter for NGO'er, landmænd, politikere og borgere skulle udvikle idéer til et mere robust Kolindsund.
  • Idéudvikling for to medarbejdere til udstillingen ULV på Naturhistorisk Museum i Aarhus og efterfølgende skrevet projektbeskrivelsen til fondsansøgningen.

Netværk for bæredygtig udvikling


Grøn omstilling - Skal I have gang i vidensdeling og motivation blandt lokale aktører? Jeg tilbyder at udvikle et netværk for bæredygtig omstilling i virksomheder og lokalsamfund.

Eksempler:

  • Jeg har startet og drevet et netværk for virksomheder med interesse i cirkulær økonomi på Djursland for Syddjurs Kommune og Business Djursland.
  • Jeg har planlagt og drevet en række fyraftensmøder om Bæredygtigt Byggeri i Praksis.

 Det var noget nærmest den mest perfekte afvikling, jeg kunne have håbet på. Fedt! Alle følte sig hørt, inddraget og
klædt på"

Niels Birk
tidligere sekretariatschef, Filmarbejderforbundet FAF

Læs case