OPGAVER FOR KUNDEN:

 • Kommunikationsstrategi
 • Artikler og foto til pressen
 • Formulering af årsrapporter, medarbejderhåndbog, strategi mv
 • Til-at-forstå breve til kunderne
 • Tidslinje i forbindelse med Fornæs Renseanlægs 25-års jubilæum
 • Udvikling af morgenmøde for erhvervslivet
 • Formidling til skoler via opgaver og orienteringsløb
 • Afvikling af lederseminar om forandringer i organisationen - i samarbejde med to andre rådgivere

AquaDjurs når sine målgrupper

4. september 2015. Den dag fejrede Fornæs Renseanlæg 25 års jubilæum, og den dag løb 350 8. klasses elever det store spildevandsløb: Løb om kap med din egen lort!

Eleverne fik en oplevelse. De så med egne øjne ned i en kloak, besøgte pumpestationer og to forskellige renseanlæg på vejen. De blev klogere, mens de løb og løste opgaver. Målet var at gøre de unge mere bevidste om, hvad de skyller ud i toilettet - og samtidig promovere spildevandshåndtering som et fagområde.

Arrangementet var et resultat af en kreativ brainstorm, som jeg afviklede sammen med bestyrelse og ledelse. Et godt eksempel på, hvordan vi arbejder med kommunikationsstrategien - at opnå resultater og ramme målgruppen:

 • Ønsket om at fastholde spildevandshistorien blev en tidslinje, der holder for evigt. Se den her.
 • Ønsket om en jubilæumsfest blev indfriet ved at gøre det sjovt for elever og lærere at deltage.
 • Ønsket om at udvikle en bedre skoletjeneste blev kickstartet i tæt samarbejde med Norddjurs Kommune og Kattegatskolen. Bl.a. udviklede vi forsøg, elevvejledninger og en kahoot-quiz, som skolerne stadig kan bruge. Se her.

Lorteløbet gav masser af omtale i medierne, og elever og lærere lærte faktisk noget. 

Jeg giver hvert år sparring på AquaDjurs' forretningsstrategi, og den udmøntes i en tilhørende  kommunikationsstrategi og mange forskellige relaterede opgaver: Reportager, artikler til aviserne, fotos, til-at-forstå breve, nytænkt medarbejderhåndbog mv.

Det har gjort AquaDjurs til et af de bedst profilerede spildevandsselskaber med en rigtig god kontakt til kunder og samarbejdspartnere.

Lone kan gøre svært teknisk stof let at forstå og relevant for almindelige mennesker. Hun har omformuleret vores standardbreve og fået vores gode historier i pressen. Der bliver lagt mærke til os.

Palle Mikkelsen, direktør i spildevandsselskabet AquaDjurs A/S