SDG'erne

Sustainable Development Goals. Det er den engelske betegnelse for FN’s 17 verdensmål. På dansk kalder vi dem ofte SDG’erne.

SDG’erne blev vedtaget af alle FN’s medlemslande i december 2015 og beskriver en fælles vision og målsætning for hele verdens udvikling frem mod 2030.

Der er 17 mål og 169 delmål. Til hvert delmål er der udviklet Key Performance Indikators (KPI'er).

Læs mere på www.verdensmaalene.dk.

SDG Kommunikation hjælper med at koble strategi og handling med verdensmålene med god kommunikation

SDG Kommunikation giver mening

FN’s 17 verdensmål eller SDG’erne, som de også bliver kaldt, er efterhånden et nødvendigt fokusområde for kommunikation i virksomheder, kommuner og organisationer.

SDG står for Sustainable Development Goals, og det er faktisk meget mere sigende end bare verdensmål. Development, altså udvikling, er nemlig en væsentlig forudsætning for at arbejde med SDG’erne. 

 

SDG'erne giver mening

Hvis I ikke kender SDG’erne – så er det på høje tid at sætte sig ind i dem. Nutidens unge vil nemlig have mening i tilværelsen, uanset om de søger et job eller svinger dankortet. Og meningen handler om en bæredygtig og retfærdig verden, som vi alle har pligt til at bidrage til. Netop som den er formuleret i verdensmålene.

SDG Kommunikation samarbejder med virksomhedsrådgivere, der kan hjælpe med at udforme og implementere strategier, der tager udgangspunkt i SDG’erne. 

 

Kommunikér med SDG’erne, men uden green washing

Lone Rubin|SDG Kommunikation kan hjælpe med at koble strategier og FN’s verdensmål til storytelling, der giver mening for medarbejdere, kunder, borgere og klienter. Det er selvfølgelig kun gangbart, hvis I har et ærligt og ægte ønske om at gøre en forskel – om sustainable development. 

SDG’erne kan nemt bruges til at fortælle, hvad I allerede gør godt, men det er uambitiøst og useriøst og kan let opfattes som green washing. Fortæl hellere, hvor I kan udvikle jer i mere positiv retning og dermed bidrage til at nå verdensmålene.

Strategi giver først værdi, når det bliver til handling. Det kræver ofte en god kommunikation internt – den kan SDG Kommunikation hjælpe med. Handlinger giver først værdi, når de bliver kendt af jeres interessenter. Det kræver ekstern kommunikation – og det kan SDG Kommunikation selvfølgelig også hjælpe med. 

SDG’ern Få hjælp til CSR-rapporten, så den er let at læse og forstå

Mange virksomheder rapporterer om deres strategi og de mål, som er nået, via en CSR-rapport. SDG Kommunikation kan hjælpe med at gøre rapporten let at læse og forstå. 

SDG Kommunikation er ejet af Lone Rubin og har tilknyttet et netværk af dygtige kommunikatører, der f.eks. kan lave infografikker, tegne, beregne key performance indeks (KPI) for udvalgte SDG delmål, lave film mv. Samarbejdspartnerne er udvalgt efter krav om indgående kendskab til SDG’erne, så I kan forvente det bedste resultat. 

Læs også om rådgivning i grøn og lovlig kommunikation.

EKSEMPLER:

Norddjurs Kommune kommunikerer med verdensmålene i deres energi- og klimapolitik