OPGAVER FOR KUNDEN:

  • Artikler og foto til pressen
  • Kommunikationsstrategi
  • Til-at-forstå breve
  • Tidslinje i forbindelse med Fornæs Renseanlægs 25-års jubilæum
  • Udvikling af morgenmøde for erhvervslivet
  • Formidling til skoler via opgaver og orienteringsløb

AquaDjurs når sin målgruppe med et stort spildevandsløb

4. september 2015. Den dag fejrede Fornæs Renseanlæg 25 års jubilæum, og den dag løb 350 8. klasses elever det store spildevandsløb: Løb om kap med din egen lort!

Eleverne fik en oplevelse. De så med egne øjne ned i en kloak, besøgte pumpestationer og to forskellige renseanlæg på vejen. De blev klogere, mens de løb og løste opgaver. Målet var at gøre de unge mere bevidste om, hvad de skyller ud i toilettet - og samtidig promovere spildevandshåndtering som et fagområde.

Arrangementet var et resultat af en kreativ brainstorm. Bestyrelsen ønskede at formidle spildevandshistorien og tiltrække en masse mennesker til jubilæet, og ledelsen ønskede et nyt materiale til deres skoletjeneste. 

Løbet og de tilhørende opgaver er udviklet i samarbejde med Norddjurs Kommunes skoletjeneste og Kattegatskolen.

For at løse opgaverne skulle eleverne blandt andet bruge den tidslinje om spildevandshistorien, som jeg også har lavet til AquaDjurs' hjemmeside. Se den evt. her.

Jeg hjælper løbende AquaDjurs med reportager, artikler til aviserne, fotos, til-at-forstå breve mv. Det har gjort AquaDjurs til et af de bedst profilerede spildevandsselskaber med en rigtig god kontakt til kunder og lokale samarbejdspartnere.

Lige nu er vi i gang med at omsætte erfaringerne fra spildevandsløbet til et fast koncept for AquaDjurs' skoletjeneste.

Lone kan gøre svært teknisk stof let at forstå og relevant for almindelige mennesker. Hun har omformuleret vores standardbreve og fået vores gode historier i pressen. Der bliver lagt mærke til os.

Palle Mikkelsen, direktør i spildevandsselskabet AquaDjurs A/S